تلاوت

آیه 53-57 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره:‌ یوسف

آیه:‌ 53-57

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)