تلاوت

آیه 53-57 سوره یوسف استاد محمود شحات

سوره:‌ یوسف

آیه:‌ 53-57

استاد:‌ محمود شحات

مقام: بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 179 times, 1 visits today)