تلاوت

آیه 4-16 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 4-16

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 28 times, 1 visits today)