تلاوت

آیه 4-16 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 4-16

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)