تلاوت

تلاوت آیه 1-3 سوره غافر استاد محمد بسیونی

سوره : غافر

آیه : 1-3

استاد : محمد بسیونی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 64 times, 1 visits today)