تلاوت

تلاوت آیه 1-3 سوره غافر استاد محمد بسیونی

سوره : غافر

آیه : 1-3

استاد : محمد بسیونی

مقام : حجاز

آیه 1-4 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 40 سوره توبه استاد ممد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)