تلاوت

تلاوت سوره قریش استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: تمام سوره

استاد: محمود شحات

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 28 times, 1 visits today)