تلاوت

آیه 81-83 سوره یس استاد حصان

سوره : یس

آیه : 81-83

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 126 times, 1 visits today)