تلاوت

آیه 9-11 سوره جمعه استاد محمود شحات

سوره: جمعه

آیه: 9-11

استاد: محمود شحات

مقام: رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 22 times, 1 visits today)