تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 6-7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)