تلاوت

آیه 6-7 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 6-7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 27 times, 1 visits today)