تلاوت

آیه 53-62 سوره نجم استاد محمود شحات

سوره : نجم

آیه: 53-62

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)