تلاوت

آیه 110 سوره مائده استاد لیثی

سوره : مائده

آیه : 100

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)