تلاوت

آیه 110 سوره مائده استاد لیثی

سوره : مائده

آیه : 100

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 32 times, 1 visits today)