تلاوت

آیه 110 سوره مائده استاد لیثی

سوره : مائده

آیه : 100

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 42 times, 1 visits today)