تلاوت

آیه 37-39 سوره نجم استاد سعید مسلم

سوره : نجم

آیه: 37-39

استاد : سعید مسلم

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 144 times, 1 visits today)