تلاوت

آیات ابتدایی سوره غافر استاد سعید مسلم

سوره : غافر

آیه: 1-3

استاد : سعید مسلم

مقام : سه گاه

آیه 19-31 سوره یوسف استاد سعید مسلم
آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 83-88 سوره قصص استاد سعید مسلم
(Visited 153 times, 1 visits today)