تلاوت

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد

سوره : حاقه

آیه: 1-24

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(نهاوند * ترکیب رست و چهارگاه)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 333 times, 1 visits today)