تلاوت

تلاوت سوره قدر استاد شحات

سوره: قدر

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 885 times, 1 visits today)