تلاوت

تلاوت سوره قدر استاد شحات

سوره: قدر

آیه: از ابتدا تا انتهای سوره

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (رست * حجاز)

آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
تلاوت بسیار زیبای سوره بلد از استاد مصطفی اسماعیل
آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی