تلاوت

تلاوت زیبای سوره اخلاص و فلق سعید مسلم

سوره : توحید و فلق

آیه: تمام سوره

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 439 times, 1 visits today)