تلاوت

تلاوت زیبای سوره اخلاص و فلق سعید مسلم

سوره : توحید و فلق

آیه: تمام سوره

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 821 times, 2 visits today)