تلاوت

تلاوت زیبای سوره عادیات استاد محمد لیثی

سوره : عادیات

آیه : تمام سوره

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 194 times, 1 visits today)