تلاوت

تلاوت زیبای سوره عادیات استاد محمد لیثی

سوره : عادیات

آیه : تمام سوره

استاد : محمد لیثی

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 142 times, 1 visits today)