تلاوت

آیه 1-19 سوره اعلی استاد سعید مسلم

سوره : اعلی

آیه: 1-19

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 377 times, 1 visits today)