تلاوت

آیه 21-23 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 21-23

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 508 times, 1 visits today)