تلاوت

آیه 21-23 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 21-23

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 332 times, 2 visits today)