تلاوت

آیه 285-286 سوره بقره استاد سعید مسلم

سوره : بقره

آیه: 285-286

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب بیات وصبا

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 963 times, 1 visits today)