تلاوت

آیه 285-286 سوره بقره استاد سعید مسلم

سوره : بقره

آیه: 285-286

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب بیات وصبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 612 times, 1 visits today)