تلاوت

آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم

سوره : زمر

آیه: 71-75

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی( چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 576 times, 1 visits today)