تلاوت

آیه 19-31 سوره یوسف استاد سعید مسلم

سوره : یوسف

آیه: 19-31

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 2,437 times, 5 visits today)