تلاوت

آیه 19-31 سوره یوسف استاد سعید مسلم

سوره : یوسف

آیه: 19-31

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 510 times, 1 visits today)