تلاوت

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات

سوره : رحمان

آیه: 24-34

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 38 times, 1 visits today)