تلاوت

آیه 1-5 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: 1-5

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: نهاوند

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 101 times, 1 visits today)