تلاوت

تلاوت سوره عادیات استاد شحات

سوره : عادیات

آیه: 1_8

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(بیات*صبا)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 65 times, 1 visits today)