تلاوت

تلاوت سوره عادیات استاد شحات

سوره : عادیات

آیه: 1_8

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(بیات*صبا)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 588 times, 5 visits today)