تلاوت

تلاوت سوره عادیات استاد شحات

سوره : عادیات

آیه: 1_8

استاد : شحات

مقام : مرکب‌خوانی(بیات*صبا)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 364 times, 1 visits today)