تلاوت

آیه 26-33 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: نازعات

آیه: 26-33

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 318 times, 1 visits today)