تلاوت

آیه 26-33 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: نازعات

آیه: 26-33

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)