تلاوت

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل

سوره: شمس

آیه: 1-8

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 11 times, 1 visits today)