تلاوت

آیه 1-8 سوره شمس مصطفی اسماعیل

سوره: شمس

آیه: 1-8

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 7 times, 1 visits today)