تلاوت

آیه 13 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل

سوره : اسراء

آیه: 13

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 25 times, 1 visits today)