تلاوت

آیه 43-44 سوره ق مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 43-44

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)