تلاوت

آیه 43-44 سوره ق مصطفی اسماعیل

سوره : ق

آیه: 43-44

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)