تلاوت

آیه 7 سوره حج استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حج

آیه: 7

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 18 times, 1 visits today)