تلاوت

آیه 19-24 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

سوره : حاقه

آیه: 19-24

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 39 times, 1 visits today)