تلاوت

آیه 34 سوره لقمان و آیات ابتدایی سوره سجده متولی عبدالعال

سوره : لقمان – سجده

آیه: (34) – (1-2)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 21 times, 1 visits today)