تلاوت

آیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

سوره : حاقه

آیه: 11-15

استاد : متولی عبدالعال

مقام : ترکیب عجم و صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 73 times, 1 visits today)