تلاوت

آیه 11-15 سوره حاقه استاد متولی عبدالعال

سوره : حاقه

آیه: 11-15

استاد : متولی عبدالعال

مقام : ترکیب عجم و صبا

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 91 times, 1 visits today)