تلاوت

آیه 32-41 سوره ابراهیم استاد سید سعید

سوره : ابراهیم

آیه: 32-41

استاد : سید سعید

مقام : بیات * رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 62 times, 1 visits today)