تلاوت

آیه 24-26 سوره مریم استاد محمد لیثی

سوره : مریم

آیه : 24-26

استاد : محمد لیثی

مقام : حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)