تلاوت

آیه 79 سوره نسا استاد شعبان صیاد

سوره : نساء

آیه: 79

استاد : شعبان صیاد

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 52 times, 1 visits today)