تلاوت

مقطع بیات استاد شعیشع

سوره : انبیاء

آیه: 83

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 120 times, 1 visits today)