تلاوت

مقطع بیات استاد شعیشع

سوره : انبیاء

آیه: 83

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 69 times, 1 visits today)