تلاوت

آیه 27-28 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 27-28

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (چهارگاه * صبا * چهارگاه)

تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
آیه 30-31 سوره یوسف استاد مصطفی اسماعیل
آیه 90-98 سوره اسرا استاد علی البنا
(Visited 1 times, 1 visits today)