تلاوت

آیه 26 سوره مریم استاد شعبان صیاد

سوره : مریم

آیه: 26

استاد : شعبان صیاد

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 89 times, 1 visits today)