تلاوت

آیه 37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 37

استاد : شعبان صیاد

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 62 times, 1 visits today)