تلاوت

آیه 41-50 سوره انعام استاد شعبان صیاد

سوره : انعام

آیه: 41-50

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 97 times, 1 visits today)