تلاوت

آیه 74 سوره زمر استاد عبدالباسط

سوره : زمر

آیه: 74

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 49 times, 1 visits today)