تلاوت

آیه 74 سوره زمر استاد عبدالباسط

سوره : زمر

آیه: 74

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 40 times, 1 visits today)