تلاوت

آیه 36-37 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد

سوره : آل عمران

آیه: 36-37

استاد : شعبان صیاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 106 times, 1 visits today)