تلاوت

آیه 8-9 سوره اسرا استاد شعبان صیاد

سوره : اسراء

آیه: 8-9

استاد : شعبان صیاد

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 45 times, 1 visits today)