تلاوت

آیه 23-32 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 23-32

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 607 times, 1 visits today)