تلاوت

آیه 23-32 سوره احزاب استاد سعید مسلم

سوره : احزاب

آیه: 23-32

استاد : سعید مسلم

مقام : مرکب خوانی(ترکیب بیات و صبا * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 417 times, 1 visits today)