تلاوت

آیه 1-7 سوره حاقه استاد شحات محمد انور

سوره : حاقه

آیه: 1-7

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 540 times, 2 visits today)