تلاوت

آیه 37-38 سوره نور استاد محمد عمران

سوره : نور

آیه: 37-38

استاد : محمد عمران

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 177 times, 1 visits today)