تلاوت

آیه 75 سوره زمر و 1-7 سوره غافر شحات انور

سوره : زمر و غافر

آیه: (75) و (1-7)

استاد : شحات محمد انور

مقام : نهاوند

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات