تلاوت

آیه 37-42 سوره ق استاد شحات

سوره : ق

آیه: 37-42

استاد : شحات محمد انور

مقام : مرکب خوانی(رست * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 39 times, 1 visits today)