تلاوت

آیه 14-16 سوره قصص استاد شحات

سوره : قصص

آیه: 14-16

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 78 times, 1 visits today)