تلاوت

آیه 14-16 سوره قصص استاد شحات

سوره : قصص

آیه: 14-16

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 52 times, 1 visits today)