تلاوت

تلاوت مجلسی مدثر ، قیامه استاد طاروطی

سوره : قیامه

آیه: 22-40

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 84 times, 1 visits today)